CHURCH INTRO. VIDEO

IBandla likaThixo, LIQAQAMBISA UKUKHANYA KWIHLABATHI LONKE