Ata Folasaga o le Ekalesia'

Ekalesia a le Atua, FAASUSULU LE MALAMALAMA I LE LALOLAGI ATOA