วิดีโอแนะนำคริสตจักร

คริสตจักรของพระเจ้า ฉายแสงอันยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว