Umboniso Wentshayalelo Yebandla

IBandla likaThixo, LIQAQAMBISA UKUKHANYA KWIHLABATHI LONKE